Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

15.

W przypadku 17-letniego pacjenta zgodę na znieczulenie musi wyrazić:

  • A. sam pacjent.
  • B. jego rodzice (ojciec lub matka) albo prawny opiekun.
  • C. pacjent i jego rodzice (ojciec lub matka albo prawny opiekun).
  • D. sąd opiekuńczy.
  • E. żadne z powyższych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań