Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (27)
pytania(120)

106.

Spośród idiopatycznych śródmiąższowych zapaleń płuc najlepszą odpowiedzią na leczenie glikokortykosteroidami i najlepszym rokowaniem charakteryzują się:
1) zwykłe śródmiąższowe zapalenie płuc (UIP);
2) niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc (NSIP);
3) złuszczające śródmiąższowe zapalenia płuc (DIP);
4) ostre śródmiąższowe zapalenie płuc (AIP);
5) idiopatyczne organizujące się zapalenie płuc (COP).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1 i 2.
  • B. 1 i 3.
  • C. 2 i 4.
  • D. 3 i 5.
  • E. 1 i 4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań