Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

5.

Poniższy wykres przedstawia próbę rozkurczową. Na podstawie zapisu graficznego, wartości bezwzględnych oraz odsetkowych poszczególnych składowych badania spirometrycznego: wyjściowego: FEV1%VC = 0,69, FEV1 = 2,89L (75% w.n.), FVC = 4,26L(89% w.n.), MEF50 = 2,31L/s (46%wn) i po 2 wziewach Salbutamolu: FEV1%VC = 0,83, FEV1 = 4,27L (110% w.n.), FVC = 5,09L(107% w.n.), MEF50 = 5,43L/s (108 % w.n.), nie można rozpoznać:


1) restrykcyjnego zespołu upośledzenia
sprawności wentylacyjnej płuc z komponentą
obturacji;
2) obturacyjnego zespołu upośledzenia
sprawności wentylacyjnej płuc;
3) całkowitej odwracalności polekowej;
4) mieszanego zespołu upośledzenia
sprawności wentylacyjnej płuc;
5) prawidłowego badania spirometrycznego.
Prawidłowa odpowiedź to:

question image
  • A. 1,3.
  • B. 2,3,5.
  • C. 2,3.
  • D. 3,4,5.
  • E. 1,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań