Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

92.

Chorym z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych zaleca się zaprzestanie palenia tytoniu. Wskazane jest by poprawna terapia obejmowała:

  • A. zaprzestanie palenia tytoniu przez zastępowanie papierosów odpowiednio dobranymi posiłkami.
  • B. zaprzestanie palenia tytoniu bez wdrożenia innych metod profilaktyki przeciwmiażdżycowej.
  • C. zaprzestanie palenia tytoniu wzmocnione odpowiednią dietą, pobieranie statyn, środków nikotynozastępczych oraz pobieranie leków przeciwpłytkowych.
  • D. zaprzestanie palenia tytoniu poprzez skokową redukcję liczby dobowej wypalanych papierosów do 10% wyjściowej ilości.
  • E. zaprzestanie palenia z zastosowaniem statyn, jako jedynej formy leczenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań