Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

87.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do przeszczepienia nerki allogennej ze zwłok jest:

  • A. obecność mnogich żył nerkowych u dawcy.
  • B. obecność mnogich tętnic nerkowych u dawcy.
  • C. obecność złogu w miedniczce nerkowej.
  • D. zdwojenie moczowodu.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań