Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

118.

Który z wymienionych leków przciwbólowych działa poprzez zahamowanie aktywacji COX-3, syntazy tlenku azotu, oraz aktywację endogennego układu 5HT-ergicznego?

  • A. diclofenac.
  • B. paracetamol.
  • C. nefopam.
  • D. tramadol.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań