Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

113.

W chirurgii gruczołu piersiowego /mastektomia/ korzystną alternatywą anestezji ogólnej dotchawiczej może być piersiowa blokada przykręgowa /TPVB - thoracic paravertebral block/. Niedogodności i powikłania tej techniki to:
1) zbyt niska skuteczność /poniżej 50%/, pooperacyjne nudności i wymioty;
2) zbyt wysoka ilość powikłań przekraczająca 30% znieczulanych;
3) jednostronny zespół Hornera i mechaniczne uszkodzenia nerwów;
4) niezamierzone całkowite znieczulenie „rdzeniowe”;
5) odma opłucnowa z krwawieniem do jamy opłucnowej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,3,4.
  • C. 1,3,5.
  • D. 2,3,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań