Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

96.

Wskazaniem do przetoczenia masy płytkowej jest:
1) czynne krwawienie, gdy liczba płytek jest mniejsza niż 50 000/mm³;
2) masywne przetoczenie masy erytrocytarnej;
3) małopłytkowość immunologiczna (przeciwciała przeciwpłytkowe);
4) liczba płytek poniżej 20 000/mm³ przy współistnieniu choroby z wysokim ryzykiem krwawienia;
5) liczba płytek poniżej 10 000/mm³, gdy nie ma objawów czynnego krwawienia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,5.
  • B. 1,4.
  • C. 1,5.
  • D. 2,3,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań