Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

88.

U chorego z krwawieniem śródczaszkowym wystąpiła konieczność leczenia nerkozastępczego. W takim przypadku należy:

  • A. wykonać przetokę tętniczo-żylną na kończynie górnej i przeprowadzić hemodializę.
  • B. uzyskać dostęp do żyły poobojczykowej i przeprowadzić hemodializę.
  • C. wykonać dializę otrzewnową.
  • D. uzyskać dostęp do żyły udowej i przeprowadzić hemodializę.
  • E. wszystkie wymienione metody są dopuszczalne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań