Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

52.

Po związaniu się acetylocholiny z jej receptorem w złączu nerwowo-mięśniowym kanał jonowy w błonie podstawnej mięśnia staje się przepuszczalny dla jonów:
1) dwuwęglanowych;  2) sodu;  3) potasu;  4) chloru;  5) wapnia;  6) magnezu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,5.
  • C. 1,4,6.
  • D. 2,3.
  • E. 2,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań