Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

54.

W analgezji regionalnej tetrakaina stosowana jest tylko do znieczulenia podpajęczynówkowego z powodu:

  • A. niskiej toksyczności leku.
  • B. wysokiego powinowactwa do nerwów rdzeniowych.
  • C. możliwego działania toksycznego na ośrodkowy układ nerwowy i układ krążenia.
  • D. braku wywoływania reakcji alergicznych.
  • E. wywoływania miejscowych reakcji alergicznych (pokrzywka, zapalenie skóry).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań