Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

7.

Oddychanie czystym tlenem może spowodować postępujące i letalne uszkodzenie płuc podobne do powstającego w zespole ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). Które ze stwierdzeń dotyczących toksycznego działania tlenu są prawdziwe?
1) każdy gatunek charakteryzuje się odmienną podatnością na toksyczne działanie tlenu (inaczej u człowieka, szczura czy żółwia), ma to znaczenie, gdyż badania toksyczności tlenu prowadzone są głównie na zwierzętach;
2) oddychanie mieszaniną gazów, w której jest więcej niż 60% tlenu dłużej niż 24 h jest dla pacjenta ekspozycją na toksyczne działanie tlenu;
3) jeżeli pacjent wymaga podawania tlenu o stężeniu przekraczającym 60% dłużej niż 48 h należy zastosować inne metody (wentylacja mechaniczna, PEEP) by zredukować stężenia tlenu poniżej poziomu toksycznego;
4) toksyczne efekty działanie tlenu zmniejsza stosowanie filtrów oddechowych i nawilżaczy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,3,4.
  • D. 2,3.
  • E. 3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań