Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

64.

Do podstawowych cech obrazu płuc w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości u chorych z samoistnym śródmiąższowym zapaleniem płuc należą:

  • A. predylekcja do zajęcia płatów górnych, obraz plastra miodu, rozstrzenie oskrzeli „z pociągania”.
  • B. zmiany ograniczone do jednego płata, zagęszczenia typu „matowego szkła”, rozstrzenie oskrzeli „z pociągania”.
  • C. rozsiane zmiany drobnoguzkowe, objęcie zmianami pojedynczych segmentów, obraz „plastra miodu”.
  • D. zmiany siateczkowe i linijne, obraz „plastra miodu”, zmniejszenie powietrzności płuc.
  • E. liczne, zlewające się torbielki; predylekcja zmian do obszarów przywnękowych, rozstrzenie oskrzeli z pociągania.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań