Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

79.

Testem powszechnie stosowanym w monitorowaniu leczenia heparyną niefrakcjonowaną stosowaną we wlewie ciągłym jest:

  • A. oznaczanie APTT (czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji).
  • B. oznaczanie wskaźnika protrombinowego.
  • C. oznaczanie D-dimerów.
  • D. oznaczanie poziomu fibrynogenu.
  • E. wszystkie nieprawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań