Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

111.

Które stwierdzenie dotyczące duru brzusznego jest fałszywe?

  • A. czynnikiem etiologicznym jest Salmonella typhi.
  • B. okres utajenia (inkubacji) wynosi około 2 tygodnie.
  • C. od początku choroby występuje ciężka biegunka.
  • D. w przebiegu choroby występuje powiększenie wątroby i śledziony.
  • E. jako lek pierwszego wyboru można zastosować cyprofloksacynę.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań