Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

106.

Uważa się, iż za hipotensję we wstrząsie septycznym odpowiedzialna jest przede wszystkim:

  • A. neuronalna syntaza tlenku azotu (nNOS).
  • B. endotelialna syntaza tlenku azotu (eNOS).
  • C. indukowana syntaza tlenku azotu (iNOS).
  • D. konstytutywna syntaza tlenku azotu (cNOS).
  • E. nNOS oraz eNOS.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań