Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

107.

Antyoksydantem jest:

  • A. adrenalina.
  • B. bilirubina.
  • C. peroksydaza glutationowa.
  • D. kwas moczowy.
  • E. każdy z wyżej wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań