Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

104.

Rozpoznanie i/lub leczenie zatoru powietrznego w trakcie zabiegów w obrębie tylnego dołu czaszki ułatwiają:
1) cewnik w prawym przedsionku;
2) cewnik w tętnicy płucnej;
3) przedsercowy, ultradźwiękowy czujnik doplerowski;
4) analizator końcowo-wydechowego CO2;
5) echokardiografia przezprzełykowa.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań