Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

90.

Wydzielanie płynu mózgowo-rdzeniowego może zostać zmniejszone w wyniku zastosowania:
1) acetazolamidu;
2) spironolaktonu;
3) furosemidu;
4) wazopresyny;
5) steroidów.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. tylko 4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań