Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

86.

Do markerów pozwalających ocenić uszkodzenie układu nerwowego należy:

  • A. NT-proBNP.
  • B. białko S-100 β.
  • C. sTREM-1.
  • D. białko C-reaktywne.
  • E. prokalcytonina.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań