Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

83.

Bezpośrednią przyczyną uwalniania wazopresyny przez jądra przysadki mózgowej jest:
1) zmniejszenie objętości osocza;
2) zwiększenie stężenia angiotensyny II;
3) zwiększenie osmolarności osocza.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań