Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

66.

Adrenalina i noradrenalina są w stosunku do receptorów α:

  • A. antagonistami α1- i α2-receptorów.
  • B. agonistami α1- i α2-receptorów.
  • C. agonistami α1- i antagonistami α2-receptorów.
  • D. antagonistami α1- i agonistami α2-receptorów.
  • E. nie aktywują (pobudzają) jakichkolwiek receptorów α.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań