Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

23.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące etomidatu:

  • A. jest karboksylowaną pochodną imidazolu.
  • B. pomimo iż ma silne działanie przeciwbólowe wywołuje ból po iniekcji do żyły obwodowej.
  • C. ma mały margines bezpieczeństwa.
  • D. w przeciwieństwie do metoheksitalu nie wywołuje po wstrzyknięciu mioklonii i dyskinez.
  • E. w dawce wprowadzającej do znieczulenia nie powoduje hamowania czynności kory nadnerczy .
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań