Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

17.

Skala TISS została pierwotnie zaprojektowana jako:

  • A. skala obciążenia pracą personelu na podstawie rejestracji interwencji diagnostycznych, terapeutycznych i pielęgniarskich, którym przypisywana jest określona liczba punktów.
  • B. skala przydatna dla określania jakości usług na OIT.
  • C. skala określająca rzeczywiste koszty OIT.
  • D. skala określająca zmienne koszty OIT.
  • E. skala określająca stałe koszty OIT.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań