Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

4.

Leczenie niewydolności prawej komory serca polega na:
1) zmniejszeniu zastoju żylnego;
2) poprawie kurczliwości prawej komory i przepływu krwi przez prawą tętnicę wieńcową;
3) zmniejszeniu obciążenia następczego prawej komory.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2,3.
  • E. tylko 3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań