Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)
< Poprzednie pytanieNastępne pytanie >

1.

Zgodnie z „Międzynarodowymi wytycznymi postępowania w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym - Surviving Sepsis Campaign 2008” w leczeniu ciężkiej sepsy:
1) sugeruje się stosowanie hydrokortyzonu wyłącznie u dorosłych chorych we wstrząsie septycznym, u których utrzymuje się niskie ciśnienie tętnicze pomimo prawidłowego nawodnienia i stosowania leków wazopresyjnych;
2) sugeruje się, aby wykonywać test stymulacji ACTH w celu identyfikacji chorych we wstrząsie septycznym, którzy powinni otrzymać hydrokortyzon;
3) sugeruje się, aby u chorych we wstrząsie septycznym nie stosować deksametazonu, jeśli jest dostępny hydrokortyzon;
4) zaleca się, by nie stosować kortykosteroidów w dawkach większych niż równoważne 300 mg hydrokortyzonu dziennie u chorych z ciężką sepsą lub we wstrząsie septycznym, w celu leczenia wstrząsu septycznego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 1,3,4.
  • E. 2,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań