Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

75.

Które z poniżej wymienionych objawów są charakterystyczne dla hipokalcemii noworodkowej?

  • A. oczopląs, nadciśnienie, bradykardia.
  • B. hipotonia, niedrożność porażenna jelit.
  • C. niewydolność krążenia, tachypnoe.
  • D. wzmożona pobudliwość, drgawki, bezdechy.
  • E. ostra niewydolność nerek, gorączka.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań