Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

81.

U kobiet karmiących, u których po porodzie doszło do wystąpienia DVT, leczenie za pomocą:

  • A. heparyn drobnocząsteczkowych jest niedopuszczalne, gdyż wydzielają się z mlekiem matki.
  • B. doustnego antykoagulanta (w przedziale terapeutycznym INR 2,0-3,0) jest niedopuszczalne, gdyż jest wydzielany do mleka matki.
  • C. heparyn drobnocząsteczkowych, jak i doustnego antykoagulanta nie jest przeciwwskazane i pozostaje bez szkody dla dziecka mimo, że oba leki są wydzielane do mleka matki.
  • D. drobnocząsteczkowych jest dopuszczalne, zaś użycie doustnego antykoagulanta jest przeciwwskazane.
  • E. doustnego antykoagulanta jest zalecane, zaś użycie heparyn drobnocząsteczkowych jest zakazane.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań