Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

55.

Żylno-okluzyjna choroba wątroby (SOS) powstaje w wyniku:

  • A. zaczopowania światła zatok wątrobowych erytrocytami, limfocytami i obumarłymi komórkami śródbłonka w wynikuzadziałania czynnika toksycznego (np. chemioterapeutyki i leki immunosupresyjne).
  • B. klinicznie odpowiada zakrzepicy żyły wrotnej w przebiegu nadpłytkowości po splenektomii.
  • C. jest odmianą zespołu Budda-Chiariego rozwijającego się u osób dorosłych.
  • D. zakrzepicy nadwątrobowego odcinka żyły próżnej dolnej w raku jasnokomórkowym nerki.
  • E. ucisku żyły wrotnej przez zmianę rozrostową głowy trzustki.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań