Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

5.

Do czynników ryzyka choroby tętnic obwodowych PAD nie zalicza się:

  • A. cukrzycy.
  • B. palenia tytoniu.
  • C. nadciśnienia tętniczego.
  • D. zwiększonej lepkości krwi i stanów nadmiernej lepkości krwi.
  • E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań