Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

69.

Leczenie ropnia wewnątrzbrzusznego polega na:

  • A. antybiotykoterapii.
  • B. drenażu ropnia.
  • C. marsupializacji wewnętrznej jamy ropnia.
  • D. A i B prawidłowe.
  • E. A,B i C prawidłowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań