Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

28.

Transformacja nowotworowa w przetoce okołoodbytniczej jest rzadkością. Jakie kryteria muszą być spełnione (kryteria Rossera), żeby uznać fakt, że przetoka uległa przemianie nowotworowej?

  • A. przetoka musi wyprzedzać w czasie nowotwór.
  • B. nie może być synchronicznego guza w jelicie grubym.
  • C. ujście wewnętrzne przetoki musi się znajdować w kanale odbytu, a nie w obrębie samego guza.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań