Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

87.

Nieopioidowe leki przeciwbólowe:
1) nieopioidowe leki przeciwbólowe stosowane w okresie pooperacyjnym umożliwiają 40-50% redukcję dawek opioidów;
2) paracetamol i metamizol są silnymi inhibitorami COX1 i COX2 ( COX-cyklooksygenaza), w związku z czym należą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
3) NLPZ silnie wiążą się z białkami osocza i mogą wypierać inne leki z połączeń z białkami, potęgując działanie tych leków, np. doustnych leków hipoglikemicznych;
4) NLPZ wykazują działanie ośrodkowe, jak i obwodowe;
5) COX1 jest związany z mediatorami zapalenia powstałymi po urazach tkanek, COX2 w warunkach fizjologicznych znajduje się w nerkach, płytkach krwi, śluzówce żołądka i jelit, gdzie bierze udział w syntezie prostaglandyn.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,5.
  • B. 1,3,4.
  • C. 2,3,5.
  • D. 2,4,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań