Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

77.

Wybierz prawidłową sekwencję objawów toksyczności środków miejscowo-znieczulających w miarę narastania stężenia leku w osoczu:

  • A. mrowienie języka → zatrzymanie oddechu → drgawki uogólnione.
  • B. drżenia mięśniowe → metaliczny smak w ustach → dezorientacja.
  • C. szum w uszach → drgawki uogólnione → dezorientacja.
  • D. szum w uszach → zatrzymanie akcji serca → drgawki uogólnione.
  • E. drgawki uogólnione → zatrzymanie oddechu → zgon.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań