Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

56.

Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia zwiększa 2- lub 3-krotnie szanse przeżycia zarówno w zauważonym, jak i w niezauważonym nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK).

  • A. stwierdzenie jest prawdziwe.
  • B. stwierdzenie jest fałszywe, gdyż szanse przeżycia po NZK w przypadku podjęcia RKO przez świadków zdarzenia wzrastają 1,5-krotnie.
  • C. stwierdzenie jest fałszywe, gdyż szanse przeżycia po NZK w przypadku podjęcia RKO przez świadków zdarzenia wzrastają 4-krotnie.
  • D. stwierdzenie jest fałszywe, gdyż badania nie wykazały wzrostu przeżycia po NZK po podjęciu RKO przez świadków zdarzenia.
  • E. stwierdzenie jest fałszywe, gdyż szanse przeżycia wzrastają jedynie w przypadku podjęcia RKO w zauważonym NZK.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań