Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

51.

W ciężkim zespole przepukliny przeponowej, poza przemieszczeniem trzewi do klatki piersiowej, stwierdza się:

  • A. zwężenie lewego ujścia tętniczego, niedorozwój płuca po stronie przepukliny.
  • B. niedorozwój prawej komory i nadciśnienie płucne.
  • C. asymetrię rozwoju płuc i nadciśnienie płucne.
  • D. brak przepony i płuca po stronie przepukliny.
  • E. wszystkie powyższe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań