Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

34.

Podczas znieczulenia pacjenta z niedomykalnością zastawki mitralnej:
1) należy unikać tachykardii powyżej 80 uderzeń/min;
2) korzystne jest stosowanie izofluranu;
3) w przypadku ciężkiej niedomykalności wskazane jest użycie leków obkurczających łożysko naczyniowe;
4) należy stosować profilaktyczną antybiotykoterapię;
5) w przebiegu choroby może dojść do rozstrzeni lewej komory.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,2,4,5.
  • C. 2,3,4.
  • D. 2,4,5.
  • E. 1,2,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań