Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

24.

Wystąpienie narastającego krwiaka w okolicy rany po operacji zwężenia tętnicy szyjnej u przytomnego, samoistnie oddychającego pacjenta jest wskazaniem do:

  • A. tlenoterapii.
  • B. wykonania opatrunku uciskowego w okolicy rany.
  • C. rewizji chirurgicznej rany w znieczuleniu miejscowym.
  • D. zastosowania oddechu wspomaganego.
  • E. intubacji dotchawiczej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań