Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (17)
pytania(120)

56.

W stanach nagłych, w leczeniu nadciśnienia doustne czy jednorazowe dożylne podanie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych może powodować nagłe, bardzo duże spadki ciśnienia, zleżne od wypełnienia łożyska naczyniowego i wcześniejszej terapii przeciwnadciśnieniowej (1). Dlatego bezpieczniej jest osiągnąć docelowe wartości ciśnienia za pomocą ciągłego wlewu dożylnego leku niż przez powtarzanie dawek dożylnie lub doustnie/podjęzykowo (2).

  • A. pierwsze zdanie prawdziwe, a drugie fałszywe.
  • B. pierwsze zdanie fałszywe, a drugie prawdziwe.
  • C. pierwsze zdanie fałszywe i drugie faszywe.
  • D. oba zdania prawdziwe i pozostają w związku przyczynowo-skutkowym.
  • E. oba zdania prawdziwe, ale bez związku przyczynowo-skutkowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań