Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

91.

Które z poniżej wymienionych zaburzeń nie jest powikłaniem transfuzji wymiennej?

  • A. leukopenia.
  • B. trombocytopenia.
  • C. hipokalcemia.
  • D. hipokaliemia.
  • E. hiperkaliemia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań