Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

104.

Do klinicznego obrazu pierwotnej małopłytkowości immunizacyjnej (ITP) nie należy:

  • A. obecność wybroczyn skórnych i łatwe siniaczenie się.
  • B. obfite i przedłużające się krwawienia miesiączkowe.
  • C. splenomegalia.
  • D. zwiększony odsetek płytek „olbrzymich” w rozmazie krwi obwodowej.
  • E. zwiększona liczba megakariocytów bez cech dysplazji w szpiku kostnym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań