Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

22.

W badaniu cytologicznym krwi obwodowej u pacjenta z zespołem mielodysplastycznym można dostrzec następujące zmiany,
z wyjątkiem:

  • A. w krwi obwodowej anizocytoza, poikilocytoza, polichromatofilia, często makrocytoza erytrocytów; niekiedy obecność erytroblastów.
  • B. nieprawidłowy kształt jądra granulocytów segmentowanych obojętnochłonnych - często jądro dwupłatowe (anomalia pseudopelgerowska).
  • C. obecność mikromegakariocytów w szpiku kostnym.
  • D. obecność płytek olbrzymich.
  • E. obecność małych limfoidalnych komórek, z obfitą cytoplazmą i wyraźnymi wypustkami cytoplazmatycznymi, z silną dodatnią reakcją dla fosfatazy kwaśnej hamowanej winianem.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań