Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

117.

Prawidłowa grubość kompleksu intimamedia w ocenie ultrasonograficznej tętnic szyjnych wynosi:

  • A. 0,1-0,2 mm.
  • B. 0,2-0,5 mm.
  • C. 0,5-1,0 mm.
  • D. 1,0-2,0 mm.
  • E. nie ma określonych norm grubości i kompleksu intima-media.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań