Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

51.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zakażeń skóry i tkanki podskórnej:
1) najczęstszym czynnikiem etiologicznym jest Staphylococcus aureus;
2) nacięcie czyraka jest zazwyczaj najskuteczniejszą formą leczenia;
3) śmiertelność w martwiczym zapaleniu powięzi sięga >30%;
4) martwicze zapalenie powięzi spowodowane jest głównie przez bakterie beztlenowe;
5) w leczeniu zgorzeli gazowej wywołanej przez bakterie z rodzaju Clostridium zastosowanie mają głównie cefalosporyny
III generacji.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 2,3,5.
  • C. 1,2,5.
  • D. 2,3,4.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań