Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

77.

Żyła odpiszczelowa (vena saphena magna):
1) powstaje z połączenia żył biodrowych wewnętrznych;
2) uchodzą do niej żyły jądrowa/jajnikowa lewe;
3) zwykle uchodzi do żyły udowej;
4) mogą do niej uchodzić żyły sromowe zewnętrzne;
5) często leży po przyśrodkowej stronie od tętnicy udowej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,4.
  • B. 3,5.
  • C. 3,4,5.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. 2,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań