Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

111.

U dziecka chorego na padaczkę do indukcji nie powinno się używać:
  1) tiopentalu;  2) metoheksitalu;  3) propofolu;  4) ketaminy;  5) izofluranu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,4.
  • B. 4,5.
  • C. 2,4,5.
  • D. 2,4.
  • E. 2,3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań