Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

104.

Jakie czynniki krzepnięcia ulegają znacznemu zmniejszeniu w pełnym obrazie zespołu wykrzepiania naczyniowego (DIC)?

  • A. stężenie produktów rozpadu fibryny.
  • B. stężenie produktu rozpadu fibrynogenu.
  • C. stężenie fibrynogenu.
  • D. prawdziwa odpowiedź to A i B.
  • E. wszystkie odpowiedzi prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań