Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

93.

Które z wymienionych stwierdzeń dotyczących oceny ryzyka znieczulenia jest fałszywe?

  • A. czas trwania znieczulenia i operacji jest poważnym czynnikiem ryzyka.
  • B. rodzaj i okolica operacji to istotne czynniki ryzyka.
  • C. klasyfikacja ASA stanowi obiektywne narzędzie oceny ryzyka i uwzględnia wszystkie jego aspekty.
  • D. znieczulenie dzieci i osób w wieku podeszłym związane jest z większym ryzykiem powikłań.
  • E. wszystkie wymienione stwierdzenia są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań