Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

89.

Które stwierdzenia odnoszące się do stosowania w premedykacji lub bezpośrednio przed indukcją znieczulenia ogólnego środków antycholinergicznych są prawdziwe?
1) podanie atropiny w dawce 0,5 mg domięśniowo rzadko wywołuje przyśpieszenie czynności serca;
2) skopolamina łatwo przenika przez barierę krew-mózg;
3) glikopyronium słabo przenika przez barierę krew-mózg;
4) dożylne podanie atropiny prowadzi do zwiększenia fizjologicznej przestrzeni martwej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 2,3,4.
  • C. 2,4.
  • D. 1,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań