Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

77.

Czynnościowa objętość zalegająca (FRV) u noworodka wynosi, w odróżnieniu od człowieka dorosłego, jedynie 10% całkowitej objętości płuc (TLC), z uwagi na znacznie mniejszą w tym wieku objętość zalegającą (RV).

  • A. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
  • B. oba twierdzenia są prawdziwe, lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, a drugie twierdzenie jest fałszywe.
  • D. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, a drugie twierdzenie jest prawdziwe.
  • E. oba twierdzenia są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań